Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu strony labodiet.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony labodiet.pl jest LABODIET sp. z o. o., ul. Lubichowska 176 B, 83-200 Starogard Gdański, NIP 592-226-08-41 – zwany dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" oraz z regulaminem strony labodiet.pl.

Gromadzone Dane

1. Gromadzone dane zostały zebrane podczas:

a) rejestracji (przetwarzane dane: imię, nazwisko, e-mail);

b) wypełnienia formularza zamówienia (przetwarzane dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres wysyłkowy oraz nazwa firmy NIP - jeśli zostały podane);

c) zapisania się do newslettera (przetwarzane dane: e-mail)

Cele przetwarzania Danych

1.Dane przetwarzane będą w celu:

a) Świadczenia usługi utworzonego przez Użytkownika konta – przez okres prowadzenia konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu jego likwidacji na żądanie Użytkownika.

Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony labodiet.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy. 

b) Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony labodiet.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

c) Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia, produktów oferowanych przez Administratora.

d) udzielania odpowiedzi na zapytania w przesłanym formularzu zapytania.

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia prawidłowej rejestracji oraz złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Użytkownik ma dostęp (w zakładce „Moje konto”) do swoich danych osobowych i możliwość ich edytowania w dowolnym momencie. Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa) poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Moje konto/ Moje dane osobowe”.

3. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. 

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 

Zabezpieczenie Danych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

3. Państwa dane przekazujemy innym administratorom danych – firmie kurierskiej lub poczcie w celu realizacji wysyłki Zamówienia. 

Informacje o plikach cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego serwisu LABODIET sp. z o. o.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

– „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

– „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Instrukcja. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org

11. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Google Analytics

1. Strona labodiet.pl wykorzystuje narzędzie Google Analytics. Jest to usługa, która pozwala analizować oglądalność strony internetowej. Usługa udostępniona jest przez Google, Inc. Google Analytics używa Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

2. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane firmie Google i przetwarzane są na serwerach tej firmy. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Pozostałe postanowienia

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.